Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul https://www.magazin.familiaortodoxa.ro/ implică acceptarea condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

Site-ul https://www.magazin.familiaortodoxa.ro/ este administrat de S.C. ORTODOXPRESS S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Academiei nr. 25, et. 1, ap. 3, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/8814/2006, CUI RO 18717238

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări ale site-ului https://www.magazin.familiaortodoxa.ro/ fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:

 • Pentru a putea cumpăra de pe https://www.magazin.familiaortodoxa.ro/, trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe website-ul nostru. 
 • În utilizarea serviciului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră. 
 • În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a va bloca accesul la utilizarea serviciului, pe o perioadă determinată sau nedeterminată de timp, fără nicio notificare prealabilă.

Preţ şi modalităţi de plată:

 • Preţurile prezentate includ TVA (5% sau 19%) şi sunt valabile doar pentru expediţia pe teritoriul României.
 • Pentru preţurile produselor cu livrare în străinătate vă rugăm să accesaţi magazinul pentru străinătate. 
 • Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul achiziţiei. 
 • Preţurile includ livrarea prin Poşta Română, în regim de imprimat sau colet neprioritar, la adresa din ţară solicitată, în cazul produselor achitate în prealabil prin orice modalitate de plată existentă (card bancar, virament bancar etc.).
 • La cerere, livrarea se poate face neprioritar sau prioritar, prin curier sau altă modalitate, cu adăugarea taxei de transport și a taxelor de restituire a banilor, în preţul coletului.
 • Plata produselor se efectuează  prin credit/debit card la plasarea comenzii online.

Politica de retur

Procedura de retur a produselor se va face în maximum 10 zile lucrătoare, conform dispoziţiilor Ordonanţei de Guvern nr.130/2000, privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă.

Termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe:

 •  pentru produse, de la data primirii lor de către consumator;
 •  pentru servicii, din ziua încheierii contractului.

             Prin contract la distanţă se înţelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicare la distanţă.

Dreptul de retur în 10 zile lucrătoare se adresează doar clienţilor care au achiziţionat produse online de pe site-ul https://www.magazin.familiaortodoxa.ro/

 • Clientul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv.
 • Conform Ordonanţei nr. 130/2000 consumatorul este răspunzător de achitarea cheltuielilor aferente returnării produselor către comerciant.
 • Dreptul de renunţare la cumpărare nu se aplică în cazul persoanelor juridice.
 • Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către consumator.

Conform dispoziţiilor Ordonanţei nr. 130/2000, consumatorul nu poate denunţa unilateral următoarele tipuri de contracte, cu excepţia cazurilor în care părţile (consumatorul şi comerciantul) au convenit altfel:

 •  contracte de furnizare de servicii a căror execuţie a început, cu acordul consumatorului, înaintea expirării termenului de 10 zile lucrătoare;
 •  contracte de furnizare de produse sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile cursurilor pieţei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
 •  contracte de furnizare a unor produse executate după specificaţiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum şi a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
 •  contracte de furnizare a înregistrărilor audio, video sau a programelor informatice, în cazul în care aceste înregistrări sau programe informatice au fost desigilate de către consumator;
 • contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor magazin;
 •  contracte de servicii de pariuri sau loterii;

Informaţii privitoare la livrare:

 • Termenul de livrare este de maximum 20 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voinţa noastră.
 • Taxele de livrare sunt calculate cu taxa pe valoare adaugată (TVA) inclusă
 • La solicitarea expedierii prin curier, livrarea se face de către o societate de curierat, la domiciliul clientului, în termen de 7 zile de la expedierea comenzii, şi poate ajunge la destinaţie după maximum 10 zile.
 • În cazul în care doriţi să specificaţi anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresa sau puncte de reper, vă rugăm să introduceţi în casuţa de observaţii (Note comandă) aceste detalii înainte de finalizarea comenzii.
 • În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veţi fi înştiintat prin e-mail sau telefonic de către noi.
 • Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.
 • Produsele se livrează în limita stocului disponibil.
 • În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate nu se mai află în stoc veţi fi înştiinţat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător dacă dumneavoastră doriţi şi sunteţi de acord cu acest lucru.
 • Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societăţii de curierat sau transportatorului conform legislaţiei în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului şi vom fi înştiinţaţi în termen de 48 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)

 1. Întregul conţinut al site-ului https://www.magazin.familiaortodoxa.ro/, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. ORTODOXPRESS SRL sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială.
 2. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul https://www.magazin.familiaortodoxa.ro/, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.
 3. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de mail contact@familiaortodoxa.ro

Politica de confidenţialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimtâmântul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată, către următorii destinatari:

 • Băncile implicate în plăţile online
 • Organismele Internaţionale de Carduri
 • Furnizori de servicii/produse 
 • Conform Legii, către instituţiile abilitate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noştrii au următoarele drepturi,:

1)  Dreptul la informare (art.12)

2)  Dreptul la acces la date (art.13) – dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date.

3)  Dreptul la intervenţie (art.14) – dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

 • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrările nelegale;
 • transformarea datelor personale nelegale în date anonime;
 • notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4)  Dreptul la opoziţie (art.15) – dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5)  Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) – dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.

6)  Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

Responsabilităţi privind produsele

S.C. ORTODOXPRESS SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea S.C. ORTODOXPRESS SRL.

Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000, iar pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitaţi secţiunea „Schimb/Returnare produs”.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicație la distanță

Art. 1. – Următoarele tehnici de comunicație la distanță necesită acordul prealabil al consumatorului:
a) sistem automatizat de apel fără intervenție umană (automat de apel);
b) telecopiator (fax);
c) adresa de poștă electronică (e-mail).

Art. 2. – Utilizarea altor tehnici de comunicație individuală la distanță în afara celor prevăzute la art. 1 nu este permisă dacă există un refuz manifestat de către consumator.

Lista cuprinzând tehnicile de comunicație la distanță
a) imprimat neadresat;
b) imprimat adresat;
c) scrisoare tipizată;
d) publicitate tipărită cu bon de comandă;
e) catalog;
f) telefon cu intervenție umană;
g) telefon fără intervenție umană (automat de apel, audiotext);
h) radio;
i) videofon (telefon cu imagine);
j) videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);
k) poștă electronică (e-mail);
l) telecopiator (fax);
m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoștiință asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și Condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între utilizator și S.C. ORTODOXPRESS SRL. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. ORTODOXPRESS SRL și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minimum 30 de zile lucrătoare.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanța competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni Condițiile și Termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu acești Termeni și Condiții clientul își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual https://www.magazin.familiaortodoxa.ro/.